Společnost PRIME glow s.r.o. nabízí komplexní řešení úsporného osvětlení LED technologií dle individuálních požadavků zákazníka. Zaměřujeme se především na osvětlení průmyslových a komerčních prostor a veřejné osvětlení.

Na základě získaných podkladů vypracujeme pro zákazníka světlotechnický projekt s optimalizací druhu a rozmístění světelných zdrojů tak, aby vyhovovaly druhu provozu a požadované intenzitě osvětlení dle ČSN. Na základě takto vypracovaného světlotechnického projektu připravíme i výpočty ekonomické návratnosti investice do LED osvětlení.

Ve spolupráci s firmou NEWTON–LED technology s.r.o., která se problematice LED technologii věnuje od roku 2010, se společnost PRIME glow s.r.o. zabývá také vývojem a výrobou specifických řešení za využití LED technologie ve výrobním závodě na Taiwanu.Under Construction